SŽDC vysoutěžila dodávku trakční elektřiny na PXE

Praha 30. ledna 2019

 

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) využila služeb Power Exchange Central Europe (PXE) pro koncové zákazníky a úspěšně nakoupila trakční elektřinu v rekordním objemu 1,344 TWh pro rok 2020.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se po loňské pozitivní zkušenosti znovu rozhodla využít burzu PXE pro nákup elektřiny na rok 2020. S poptávaným objemem 1 343 952 MWh se jednalo o doposud největší aukci v historii. Do burzovního shromáždění se přihlásilo celkem 7 dodavatelů. Zadavatel, SŽDC, zvolil formu aukční ceny jako příčítací koeficient v Kč/MWh nad velkoobchodní trh. Vysoutěžená hodnota přičítacího koeficientu činí 127,9 Kč/MWh. Výslednou cenu dodávky tvoří součet přičítacího koeficientu a vážený průměr postupně fixované ceny referenčního kontraktu na velkoobchodním trhu v průběhu letošního roku. Celý průběh burzovního shromáždění zadavatel sledoval v reálném čase v unikátním systému PARC, který PXE provozuje. Tato možnost je mezi klienty velmi vítána, zejména z pohledu transparentnosti celého procesu soutěže. Vítězným dodavatelem se stala společnost ČEZ ESCO, a.s., která bude pro SŽDC v příštím roce trakční elektřinu za daných podmínek zajišťovat.

„Jsem nesmírně rád, že se Správa železniční dopravní cesty opět rozhodla při nákupu elektřiny spolupracovat s námi. Klienti, kteří se k nám opakovaně vracejí, pro nás znamenají velkou satisfakci a utvrzují nás v tom, že náš produkt na vysoce konkurenčním trhu aukcí pro koncové zákazníky, má své pevné místo.“, říká David Kučera, generální sekretář Power Exchange Central Europe.

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) byla založena v červenci 2007. PXE je součástí skupiny EEX Group, která sdružuje mezinárodní energetické a komoditní trhy spojující více než 550 účastníků obchodování z 36 zemí světa. Energetické produkty velkoobchodního trhu PXE jsou obchodovány na platformě obchodního systému EEX, a účastníci obchodování EEX tak vedle přístupu k západoevropským trhům mají díky PXE přístup také k obchodování českých, slovenských, maďarských, rumunských a polských futures na elektrickou energii. PXE dále zajišťuje obchodování s plynem v podobě derivátových produktů s dodáním do virtuálního bodu obchodování na českém trhu. Obchodování probíhá na trhu PEGAS CEGH Czech Market společnosti Powernext, kde PXE obsluhuje jeho český segment.

PXE dále nabízí službu pro koncové odběratele, zejména pro firmy, obce, státní správu a obecně pro všechny větší spotřebitele. Ti získávají možnost nalezení nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu prostřednictvím elektronických aukcí za nejlepší možnou cenu, a to za zcela transparentních podmínek. Více informací na: www.pxe.cz.

 

Jiří Kovařík

Ředitel odboru externí komunikace

T +420 221 832 820, M +420 724 504 946

kovarik@pse.cz

Máte zájem o využití online aukce? Kontaktujte naše pracovníky.

Kontakt