PARC 2 je již certifikovaný pro elektronickou aukci

PXE je nově držitelem certifikátů shody osvědčujících soulad elektronického nástroje PARC 2, používaného PXE pro elektronickou aukci, s požadavky vyhlášky  č. 260/2016 Sb. a zákona č. 134/2016 Sb.  Certifikáty ATS-20180502 (v rozsahu činností CP-20180501) a ATS-20180503 (v rozsahu činností CP-20180502), vydané příslušným akreditovaným subjektem, dokládají splnění podmínek stanovených výše uvedenými právní předpisy pro elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou uskutečňovány úkony zadavatelů při zadávání veřejných zakázek formou nákupu na komoditní burze PXE.

Máte zájem o využití online aukce? Kontaktujte naše pracovníky.

Kontakt