Upozornění na článek uveřejněný na serveru Byznys noviny

Rádi bychom vás upozornili na článek (zde), který byl publikován na serveru Byznys Noviny, a který ve svém obsahu a svým celkovým vyzněním budí dojem, že Power Exchange Central Europe (PXE) utlumuje svoji aktivitu v ČR nebo že snad dokonce přestává existovat. Pochopitelně se jedná o zcela mylnou informaci, která se v žádném ohledu nezakládá na pravdě. Autor článku k takovému závěru došel navzdory tomu, že jej o nesmyslnosti takové domněnky ujistila nejen samotná PXE, její majoritní vlastník European Energy Exchange (EEX), ale i další respondenti, které v této věci autor kontaktoval a jejichž odpovědi na své otázky uvádí pod článkem. Z pohledu žurnalistiky jde zcela jistě o zajímavý a naštěstí ojedinělý jev, kdy všechny uvedené zdroje autorovi jeho domněnku vyvrátí, a ten i navzdory tomu tuto realitu vůbec nereflektuje. Článek do našeho výběru zařazujeme právě proto, že se v některých velmi okrajových médiích můžeme s podobnou prací s fakty setkat a považujeme za správné na to upozornit. 

Máte zájem o využití online aukce? Kontaktujte naše pracovníky.

Kontakt