Chytře se dá nakupovat i elektřina a plyn

Zadání poptávky nákupu elektřiny nebo plynu prostřednictvím mobilního telefonu, sledování aukce poptávky online, bezprostřední vyhodnocení dosažené ceny nebo maximální automatizace veškeré administrativy – to jsou jen některé funkce „smart“ řešení nákupu energií, které nabízí svým zákazníkům mezinárodní energetická burza se sídlem v ČR – Power Exchange Central Europe (PXE).

Zúčastníte-li se některé tradiční konference zabývající se situací v energetice a bude-li na programu téma Smart Grids anebo Smart Cities, s velkou pravděpodobností se od některých řečníků dozvíte, že témata vymysleli chytří businessmani z IT, aby si rozšířili odbytové možnosti, a že implementace těchto řešení bude tak nákladná a pro zákazníky nevýhodná, že nemá cenu se těmito tématy zabývat. Nevím, zda mají, či nemají tito odborníci pravdu, nicméně se na PXE snažíme porozumět těmto trendům a odhadnout možné dopady na způsob obchodování s energiemi a zdá se, že „smart řešení“ si svoji existenci postupně prosazují. Rozhodli jsme se proto učinit první krok tímto směrem a vyvinuli jsme systém PARC (z anglického názvu „Power Auctions for Retail Customers“).

Co je PARC?

PARC je naší snahou nabídnout spotřebitelům (s výjimkou domácností) platformu, která by jim pomohla uskutečnit výběr dodavatele elektrické energie a plynu na burzovním trhu prostřednictvím tzv. „burzovní- ho shromáždění“ způsobem uživatelsky přívětivým, levným, rychlým a přehledným. Náš trh energií pro koncové zákazníky je určen především městům a obcím, pro které dnes představuje nesrovnatelně levnější a administrativně efektivnější alternativu veřejných výběrových řízení, ale do budoucna předpokládáme, že si toto řešení nalezne příznivce u ostatních spotřebitelů a systém PARC tomu může pomoci.

PARC je stejně uživatelsky přívětivé řešení, jako již z pohledu uživatelů zcela běžné internetové bankovnictví. Systém uživatelům umožňuje udržovat databázi odběrných míst a v případě potřeby, během několika minut, zadat poptávku na dodavatele pro vybraná odběrná místa. Systém posléze naplánuje burzovní shromáždění, které je zveřejněno všem zájemcům ze strany dodavatelů. Zadavatel má následně možnost online sledovat průběh vlastního burzovního shromáždění a jeho konečný výsledek, tedy vítěznou cenu dodávky elektřiny či plynu.

Další velkou výhodou je fakt, že systém propojuje klasický velkoobchodní trh s trhem konečných zákazníků. I objemově malá poptávka se tak dostává do velkého likviditního poolu, což je příznivé z pohledu tlaku na co nejnižší možnou cenu dodávky. Dodavatelem energií se může stát pouze společnost, která se účastní obchodování na velkoobchodním trhu PXE. Tuto podmínku mohou splnit pouze finančně zdravé společnosti, jejichž finanční bonita je neustále kontrolována, většinou bankovními institucemi majícími statut vypořádajícího člena ECC. Spotřebitelé mají proto naprostou jistotu, že burzovního shromáždění se nezúčastní společnost, jejíž finanční zdraví by bylo v době konání tohoto shromáždění pochybné a konečná dodávka by mohla být ohrožena.

Řada spotřebitelů již dnes zcela správně využívá pro určení ceny tzv. postupný nákup neboli postupnou fixaci ceny poptávané komodity. Jedná se o postup, kdy se při výběru dodavatele nesoutěží absolutní cena, ale obchodní rozpětí (marže) a kdy se konečná cena určí jako součet (případně součin) obchodního rozpětí a burzovních cen k určitým datům v budoucnosti. Zákazníci tímto způsobem diverzifikují rizika případného špatného rozhodnutí o načasování okamžiku fixace ceny. Systém PARC zvládá i tento typ aukcí a díky tomu, že burzovní ceny vznikají právě na velkoobchodním trhu PXE, poskytujeme zákazníkům kontrolu, že spočtené výsledné ceny jsou správné.

Investice do tohoto systému je z pohledu PXE testem, zdali se smart řešení opravdu prosadí. Do energetiky v uplynulých letech přišla velká řada nových subjektů – provozovatelů obnovitelných zdrojů a vzniká nový fenomén „prosumers“ – výrobců a současně spotřebitelů. Pokud bude tento trend i nadále pokračovat, budou tyto subjekty hledat své uplatnění na trhu, což vyvolá tlak na změny způsobu obchodování. Náš systém PARC je na tuto situaci připraven a jeho prostřednictvím budeme schopni nabídnout přístup na trh také pro tyto nově vznikající subjekty.

Máte zájem o využití online aukce? Kontaktujte naše pracovníky.

Kontakt