Rok plný změn pro PXE

Česká energetická burza POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. („PXE“), se v tomto roce stala součástí největší evropské energetické burzy EEX a chystá pro své klienty zajímavé technologické novinky. Jaký vliv to bude mít na další fungování této společnosti, se ptáme jejího generálního sekretáře Davida Kučery.

Proč se hlavní akcionář, pražská burza cenných papírů, rozhodla prodat PXE a proč padla volba na EEX?

Rozhodnutí umožnit vstup silného partnera do PXE bylo na stole již od jejího vzniku. Již při založení společnosti nám bylo jasné, že se evropský trhu bude rychle konsolidovat. Obchodování s elektřinou a plynem má globální charakter a pro obchodníky není atraktivní být členy na mnoha obchodních platformách. Ale pro vstup partnera do PXE zatím nebyly vytvořeny dostatečné podmínky, buď chyběl zájem o východoevropský trh ze strany pro nás přijatelných burz, anebo jsme chtěli prioritně řešit jiné záležitosti. V kontaktu s EEX jsme byli již dlouho, začali jsme k oboustranné spokojenosti využívat jejich clearingové služby prostřednictvím společnosti ECC („European Commodity Clearing, AG“). Tato spolupráce postupně během tří let přerostla v debatu o strategickém vstupu EEX do PXE.

Jak uvedená transakce ovlivní obchodní aktivity PXE?

Věříme, že pozitivně. EEX získal v PXE 66% podíl, avšak značka PXE a spolupráce s Burzou cenných papírů Praha bude rozhodně pokračovat. PXE má v rámci skupiny EEX na starost východoevropské trhy, takže se i nadále zaměříme vedle již dobře fungujícího českého, slovenského a maďarského trhu na, pro nás zatím málo likvidní, trh polský a rumunský. Budeme jistě zvažovat i vstup na další východoevropské trhy.

Budou ze spojení s EEX benefitovat také obchodníci?

Rádi bychom zjednodušili princip členství tak, aby stávající členové EEX mohli obchodovat na PXE a naopak. Určitě bude na pořadu dne sjednocení obchodních systémů a s tím související zavedení nových produktů. PXE se stalo součástí nejprestižnější evropské energetické burzy a naší strategií je i nadále nabízet služby s nejlepším poměrem ceny a výkonu.

Kromě klasického velkoobchodního trhu začala PXE nabízet produkty pro české konečné zákazníky. Jaká je situace na tomto trhu?

Velmi kompetitivní. Jsem překvapen mírou agresivity, se kterou se do nás naši konkurenti po našem vstupu do tohoto businessu pustili. Některé praktiky konkurence jsou opravdu hodně za hranou – od prostoduchého očerňování v médiích, přes nevybíravý tlak na naše zákazníky a obchodní partnery, až po podávání podnětů k regulátorovi prostřednictvím zjevně nastrčených právních kanceláří, se zjevnou snahou o zahájení řízení o odebrání licence.

To zní docela divoce, jak se tomuto bráníte?

 V takové situaci vždy taháte za kratší konec provazu, pokud nechcete používat stejných metod a držet se zákonných prostředků. Konkurenci se tedy snažíme příliš neřešit a raději se soustředíme na naše zákazníky, kterým nabízíme dokonalý servis za konkurenceschopnou cenu. Odhadujeme, že díky vstupu PXE na trh pro koncové zákazníky klesly ceny za obdobné služby o více jak 50 %. Vnesli jsme do tohoto prostředí konkurenci. Naši klienti jsou s námi spokojeni, což není jen můj pocit, ale opírám se o jednoznačně pozitivní reakce našich klientů. Nevím o tom, že bychom měli nespokojeného zákazníka. Snažíme se být maximálně flexibilní a ke každému klientovi přistupovat individuálně a vytvářet pro něj produkt na míru. Nyní spouštíme nový software, který povýší naše služby na ještě vyšší úroveň jak po uživatelské stránce, tak i co se technologické vyspělosti týče.

Kdo je váš typický zákazník?

Typickým zákazníkem jsou města a obce či státní instituce, ale realizovali jsme i v rámci burzovního shromáždění aukce pro soukromé subjekty. Zkrátka všichni institucionální spotřebitelé, kteří chtějí či ze zákona musí vybírat svého dodavatele v rámci výběrového řízení.

Nekonkurujete takto dodavatelům a tím vlastně i klientům PXE?

Vůbec ne, naopak pomáháme jim šetřit náklady. Naši klienti z řad spotřebitelů by stejně organizovali nějaký druh výběrové řízení, což znamená poměrně rozsáhlou a leckdy i nákladnou přípravu, oslovení potenciálních dodavatelů, organizaci vlastního výběrového řízení a následně často i řešení případných sporů. Obdobné náklady vznikají i na straně dodavatelů. Tito se musí seznámit se všemi podmínkami, musí také udělat přípravu, dodat řadu dokumentů a následně se účastnit nějakého druhu aukce. Využitím služeb PXE toto odpadá, průběh burzovního shromáždění je standardizovaný, dodavatelé jej znají a nemusí se na něj speciálně připravovat. Dodavatelé od PXE obdrží elektronicky charakter poptávky, tento si mohou importovat do svých systémů a připravit si svoji cenovou nabídku, kterou následně uplatní během burzovního shromáždění, které má elektronickou podobu. Vše je rychlé, s minimem nákladů. Nejlepší cena vyhrává, ale na druhou stranu neúspěšní dodavatelé ztrácí „pouze“ pár desítek minut svého času.

Máte zájem o využití online aukce? Kontaktujte naše pracovníky.

Kontakt