Nová možnost nákupu elektřiny a plynu pro konečné spotřebitele na PXE

O vývoji obchodování na pražské energetické burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE („PXE“) hovoříme s jejím generálním sekretářem Davidem Kučerou.

Jako každoročně směřuje naše první otázka k vývoji cen, které vytrvale padají již pátým rokem. Není to již svým způsobem nuda?

Rozhodně není, ceny opravdu stále klesají, avšak volatilita stále přetrvává. V lednu 2015 jsme začali obchodovat baseload Cal-16 na úrovni 32 €/MWh, cena pak rychle v prvních dnech ledna klesla až na úroveň 31 €/ MWh, v polovině února naopak zase atakovala hranici 33,65 €/MWh. Koncem srpna jsme dokonce prolomili cenovou úroveň 30 €/MWh – 24. 8. jsme uzavřeli za 29,65 €/ MWh, což je nejnižší cena za posledních více než 10 let. Tyto pohyby lze velmi obtížně předvídat, takže situace pro obchodníky je poměrně těžká, o výrobcích elektřiny ani nemluvě. Nicméně jednu změnu jsme zaznamenali – křivka futures byla na dlouhém konci dlouhodobě inverzní, tj. elektřina s pozdějším datem dodání byla levnější než elektřina s dřívějším datem dodání. Toto se v letošním červenci změnilo, kdy kontrakt na rok 2018 je dražší než dodávka na rok 2017. Že by to byl první signál změny trendu?

Jaká je obchodní aktivita na PXE?

S rokem 2015 jsme zatím spokojeni, obchodování je lepší než loni. Začíná se nám vracet dlouhodobá investice do rozvoje obchodování na maďarském trhu, který v současnosti představuje téměř 30 procent zobchodovaných objemů, a začínáme tak dosahovat lepších výsledků než tamní domácí energetická burza. Zalistovali jsme finančně vypořádané produkty na rumunskou i polskou elektřinu a zahájili poskytování služeb nákupu elektřiny a plynu pro konečné spotřebitele v ČR.

Jak probíhá nákup elektřiny a plynu pro konečné spotřebitele na burze?

Zákazník s PXE podepíše velmi jednoduchou smlouvu, na základě které se stane účastníkem obchodování na burze, a tento krok ho opravňuje vložit poptávku do burzovního systém na trhu pro konečné zákazníky. K tomu slouží standardizovaný formulář, ve kterém zákazník vyplní svou poptávku přesně podle svých specifických potřeb. Vyplněný formulář je poslán na PXE prostřednictvím datové schránky, aby bylo zaručeno, že pochází skutečné od daného zákazníka, PXE zařadí danou poptávku do programu aukcí a rozdistribuuje nezbytné informace všem potenciálním dodavatelům. Ti se pak zúčastní dané aukce na nákup elektřiny či plynu a vyhrává samozřejmě nejlepší cena. Celý proces je plně transparentní, vše je zveřejněno na webových stránkách – identifikace všech možných dodavatelů, pravidla, veškeré poplatky. PXE účtuje všem stejně a s aukcí nejsou spojeny žádné další skryté poplatky na jakékoliv další poradce, pokud si ovšem zákazník sám o své vůli nějakého poradce nenajme, což však vřele doporučujeme.

Kdo může této služby využít?

Námi nabízená služba je zaměřena především na subjekty, které mají ze zákona povinnost nakupovat energii prostřednictvím výběrových řízení, jako jsou města, obce či státní instituce. Domníváme se, že náš produkt těmto subjektům nabízí nesrovnatelně jednodušší, efektivnější a hlavně levnější alternativu ke klasickému výběrovému řízení bez jakéhokoliv rizika případných dlouhých právních sporů. Avšak to neznamená, že tento způsob nákupu elektřiny a plynu by nemohl být zajímavý i pro privátní společnosti.

Kteří dodavatelé se účastní aukcí pro konečné spotřebitele?

Možnost účastnit se mají všichni účastníci velkoobchodního regulovaného trhu. Těch je asi 40 a v současnosti se asi čtvrtina pravidelně zúčastňuje aukcí pro konečné spotřebitele. Účastnit se může pouze dodavatel, který je účastníkem na velkoobchodním trhu – tuto podmínku si klademe kvůli bezpečnosti dodávek. Všichni členové účastnící se regulovaného trhu prochází nesmírně náročným přijímacím řízením, které organizujeme společně s německým vypořádacím centrem ECC a jehož rozsah lze přirovnat k tomu, jako když společnost žádá o bankovní úvěr. Navíc toto prověřování je pak prováděno pravidelně po celou dobu účasti daného účastníka obchodování na regulovaném trhu a provádí jej příslušný vypořádávající člen ECC, který má daného účastníka obchodování na starosti. Lze tedy shrnout, že aukce se nemůže zúčastnit subjekt, jehož kredibilita by byla v okamžiku aukce pochybná.

Představuje tato nová služba PXE nějakou příležitost pro ostatní subjekty na trhu?

Jsme o tom přesvědčeni. Spuštěním aukcí elektrické energie a plynu pro konečné spotřebitele jsme vytvořili příležitost pro poradenské společnosti poskytující servis v oblasti nákupu a managementu dodávek energie. Umožňujeme těmto subjektům uzavřít smlouvu s PXE o spolupráci, vysvětlíme jim charakter naší služby a doporučujeme je spotřebitelům, kteří potřebují pomoci s účastí na burze a hledají pro to vhodného poradce. Jako nedávný příklad můžeme uvést podpis smlouvy se společností ENSYTRA, která má velmi zajímavý systém řízení energetických dodávek a která se kvalifikovala jako hlavní poradce pro postupné nákupy.

Jaké další novinky PXE připravuje?

Rádi bychom posílili naše mezinárodní aktivity. Budeme se soustředit na rozvoj obchodování s rumunskými a polskými futures, u kterých je naše likvidita neuspokojivá a čeká nás zde ještě velmi dlouhá cesta a mnoho práce. Budeme také pokračovat i v rozvoji produktů pro konečné zákazníky, kde plánujeme ještě další zlepšení poskytovaných služeb.

Máte zájem o využití online aukce? Kontaktujte naše pracovníky.

Kontakt