Komoditní burza PXE nabízí rychlý a bezpečný nákup energií

Úspory, zejména v oblasti energetiky, se staly již určitou mantrou dnešní doby. Města a obce hospodaří s veřejnými prostředky a je tedy nejvýše žádoucí, aby s nimi hospodařily co nejlépe.

Účty za energii musí platit každý, a je nutné říci, že bývají nezanedbatelnou položkou výdajové stránky rozpočtu. Snahy o jejich minimalizaci jsou zcela na místě. Jak lze v této oblasti ušetřit?

NEJJEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB: VÝBĚR SPRÁVNÉHO DODAVATELE

Výběr dodavatele elektřiny či zemního plynu řeší čas od času každý. Veřejní zadavatelé se při nákupu elektřiny a zemního plynu řídí postupy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Díky výjimce podle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ, má klient možnost nakoupit energie bez uveřejnění právě na komoditní burze. Co to vlastně znamená? Oproti časově náročnému otevřenému řízení se jedná o proces velmi jednoduchý, rychlý, administrativně nenáročný, zároveň transparentní a nenapadnutelný ze strany ostatních dodavatelů. Jednoduchost, rychlost a transparentnost burzovního nákupu způsobila, že touto moderní cestou pořizují energie všechna ministerstva, většina krajů, velkých i menších měst, obcí a řada dalších subjektů veřejné správy, která spadá do režimu veřejných zakázek.

PŘEDNOST MAJÍ PROVĚŘENÍ DODAVATELÉ

PXE jako jediná burza zaručuje důkladné prověření a garance všech dodavatelů působících v tomto vysoce konkurenčním prostředí. Finanční zdravost každého dodavatele PXE je neustále prověřována díky povinnosti mít před vstupem na trh PXE clearingovou banku prověřující jejich bonitu. Ukazuje se, že jde skutečně o nadstandardní podmínku, kterou u nás jiná platforma nedisponuje. Dodavatelé, kteří se účastní aukcí organizovaných PXE, musí splňovat veškeré požadované podmínky podle ZZVZ, jako je například prokázání základní profesní způsobilosti, zjištění skutečného majitele firmy atd.

NAKUPOVANÝ OBJEM NENÍ ROZHODUJÍCÍ

PXE netrvá na striktně stanoveném minimálním objemu poptávaných energií. Mezi klienty PXE je řada menších obcí s objemem 100 MWh/rok, které s úspěchem využívají služeb PXE, a v aukci dosažená cena za MWh byla velmi obdobná ceně mnohonásobně větších odběratelů, jako jsou ministerstva, kraje a větší města. Právě v tom spočívá kouzlo aukcí na burzovním trhu. Díky koncentraci likvidity a propojení s velkoobchodním trhem, v případě PXE skutečně mezinárodním, je pro každého zákazníka aukčního trhu zajištěna optimální cenotvorba. Tradiční, jediný možný způsob stanovení ceny za komoditu byla po dlouhá léta fixní cena. Ta je však v současnosti stále častěji nahrazována koeficientem postupného nákupu, a to zejména u víceletých smluv. V průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2019 byly na trhu burzy PXE pro koncové odběratele zobchodovány více než dva miliony megawatthodin, přičemž více než 80 procent objemu bylo vysoutěženo právě metodou postupné fixace ceny.

VÝHODY ZVÝŠÍ I KLIENTSKÁ APLIKACE

Burza PXE svůj systém neustále vylepšuje a uzpůsobuje potřebám svých klientů. Proto vyvinula klientskou aplikaci PARC, díky které má zákazník k dispozici podrobné údaje o svých odběrných místech, odběratelích, podmínkách dodávky a veškerou smluvní dokumentaci uchovanou na jednou místě po celou dobu vzájemné spolupráce. Zároveň dochází k archivaci každé aukce. Díky tomu je příprava každé nové poptávky přehledná, velmi rychlá a jednoduchá. Prostřednictvím PARC lze rovněž sledovat on-line průběh celé aukce. Zájem o spolupráci s PXE každým rokem roste a v současné době se eviduje více než 4403 uzavřených kontraktů. Více informací o nákupu energií prostřednictvím komoditní burzy najdete na stránce: http://www.pxeaukce.cz.

Máte zájem o využití online aukce? Kontaktujte naše pracovníky.

Kontakt