Novinky

SŽDC vysoutěžila dodávku trakční elektřiny na PXE

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) využila služeb Power Exchange Central Europe (PXE) pro koncové zákazníky a úspěšně nakoupila trakční elektřinu v rekordním objemu 1,344 TWh pro rok 2020.

Celý článek

Vyjádření PXE k nákupu energií Ministerstvem zdravotnictví České republiky

PXE se rozhodlo reagovat na skutečnosti, které uvádí ministerstvo zdravotnictví ve své reakci na článek uveřejněný dne 10. 10. 2018 v Hospodářských novinách.

Celý článek

Efektivní a transparentní nákup energií ve veřejné správě

Veřejní zadavatelé využívají při nákupu elektřiny a zemního plynu postupy dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek. Tato právní norma nabízí širokou škálu možností spočívajících ve využití jak tradičního otevřeného zadávacího řízení, tak v poslední době stále populárnějších elektronických prostředků, z nichž jako administrativně nejjednodušší a nejflexibilnější vychází nákup energií prostřednictvím komoditní burzy. Tato forma nákupu splňuje všechna kritéria veřejného výběrového řízení. PXE, burza, energetická burza, komoditní burza, aukce elektřiny, plyn, zemní plyn, elektrická energie, burzovní obchod

Celý článek

Důležitost spolehlivého dodavatele energií

Burzovní obchody jsou nejefektivnějším nástrojem pro města, obce a státní instituce při výběru dodavatelů energetických komodit. Ač by se mohlo zdát, že vstup dodavatelů na konkrétní platformu probíhá stejným způsobem, opak je pravdou.

Celý článek

SŽDC vysoutěžila dodávku trakční elektřiny na PXE

Správa železničních a dopravních cest (SŽDC) úspěšně nakoupila trakční elektřinu pro rok 2019 prostřednictvím burzovního shromáždění na Power Exchange Central Europe (PXE). Po devíti letech přebírá SŽDC od Českých drah správu (zajištění) dodávky trakční elektřiny pro dopravce.  Poptávaný objem 1 310 128 MWh je doposud největším v historii fungování  platformy PXE pro koncové zákazníky.

Celý článek

Máte zájem o využití online aukce? Kontaktujte naše pracovníky.

Kontakt