PXE je komoditní burzou, která nabízí konečným zákazníkům aukce elektrické energie a zemního plynu.

Power Exchange Central Europe (PXE) je komoditní burzou, která také nabízí od roku 2014 konečným zákazníkům aukce elektrické energie a zemního plynu. Služba je určena pro kohokoli, kdo má zájem si tímto způsobem obstarat energie. Nejvýznamnějšími odběrateli, využívajících k nákupu komodit aukcí na PXE, jsou ministerstva, kraje, města, obce, nemocnice, školy, příspěvkové organizace a další instituce státní správy, které podléhají režimu veřejných zakázek.

Benefity pro vás

Úspora času 
a nákladů

Bezpečné a transparentní prostředí

Striktně prověření dodavatelé
 

Splňujeme veškeré atributy pro nákup na komoditní burze v rámci veřejné zakázky

Rychlý a administrativně jednoduchý proces výběru dodavatele energií

Dodavatelé splňují veškeré podmínky dle ZZVZ, například prokázání základní a profesní způsobilosti, zjištění skutečného majitele

Veškeré podklady k aukci jsou uchovávány v internetové aplikaci PARC

Zázemí stabilní společnosti a tým zkušených odborníků PXE

Aplikace mPXE - nabízí aktuální data z obchodování s elektřinou a zemním plynem na burzovní platformě PXE

Pro koho je burza určena?

Subjekty z veřejného sektoru nemusí dle zákona o zadávání veřejných zakázek (§64 písm. c) zveřejňovat informace o nákupu energií a mohou tento nákup elektřiny a zemního plynu provést na komoditní burze PXE v jednacím řízení bez uveřejnění.

Tento způsob nákupu splňuje všechna kritéria veřejného výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek. Díky tomu odpadá často zdlouhavá administrativa a s ní spojené úkony.

Nákup energií je tak velmi rychlý, administrativně zcela nenáročný a nenapadnutelný jinými dodavateli. Díky široké škále dodavatelů se na komoditní burze PXE dosahuje velmi výhodných cen v konkrétní burzovní den. Výsledky burzovního shromáždění (aukce) jsou pro obě smluvní strany konečné, neměnné a jsou ihned potvrzené závěrkovým listem, který stvrzuje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a zemního plynu.

Pro přihlášení do aukce není striktně stanoven minimální objem poptávané elektřiny ani plynu.

Internetová aplikace PARC

PARC „Power Auctions for Retail Customers” umožňuje specifikovat a zálohovat veškeré údaje o odběrných místech, odběratelích, podmínkách dodávky.

V aplikaci PARC můžete sledovat aukci online, obratem po aukci je k dispozici závěrkový list vystavený burzovním dohodcem a v neposlední řadě umožňuje archivovat veškerá vložená data, čímž je umožněna snadná aktualizace a příprava nové poptávky v dalších dodávkových obdobích.

Pro klienty PXE k dispozici zde.

Mobilní aplikace mPXE

Pokud chcete mít přehled o aukcích vždy při ruce, stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci mPXE. V sekci „Aukce“ nabízí přehled proběhlých aukcí či online sledování právě probíhající aukce. Navíc si zde můžete vytvořit modelovou aukci, tj. vyzkoušet si, jak výhodný by byl nákup elektřiny nebo plynu, pokud byste se aukce na komoditní burze PXE zúčastnili. Kromě informací o aukcích máte v aplikaci k dispozici také online informace o kontraktech na velkoobchodním trhu s energiemi.

Kroky nutné k úspěšné aukci

Uzavřete účastnickou smlouvu s PXE a plnou moc pro různé oprávnění uživatelů internetové aplikace PARC.

Uhradíte vstupní poplatek a poté Vám umožníme přístup do internetové aplikace PARC.

Vyplníte a podáte poptávku prostřednictvím aplikace PARC.

Na základě vzájemné dohody vypíše burzovní dohodce termín aukce.

Nejméně 4 pracovní dny před aukcí zveřejní burzovní dohodce aukci v a aplikaci PARC všem dodavatelům PXE. Tato lhůta poskytuje prostor pro nacenění poptávky a případné dotazy ze strany dodavatelů.

Aukce – průběh aukce sledujete on-line v aplikaci PARC.

Burzovní dohodce vystaví závěrkový list, který shrnuje závazné parametry obchodu pro obě smluvní strany.

V čem vám PXE pomůže?

Pomoc při správném vyplnění veškerých dokumentů souvisejících s uspořádáním aukce

Doporučení vhodných variant a parametrů obchodu

Návrh dodatečných podmínek aukce

Doporučení ohledně správného načasování aukce

Zveřejnění aukce burzovním dohodcem tj. zaslání poptávky všem dodavatelům soutěžícím na PXE

Zprostředkování burzovního obchodu a jeho potvrzení burzovním dohodcem

Informace o výsledku aukce a zprostředkování kontaktu se zástupcem vítězného dodavatele

V čem se lišíme?

K účasti na obchodování není nutné vypisovat výběrové řízení na soukromé dohodce, jak je běžné u jiných platforem. Tím dochází k úspoře nákladů a minimalizaci administrativních kroků.

V průběhu dodávky lze přidávat odběrná místa.

Zveřejňujeme seznam všech účastníků obchodování – dodavatelů.

PXE jako jediná burza v ČR organizuje velkoobchodní trh. Díky této skutečnosti zaručuje garanci dodávky. Vítězný dodavatel má povinnost nakoupit odpovídající množství komodity do jednoho měsíce od aukce na velkoobchodním trhu PXE. Tato podmínka není běžná u jiných subjektů organizujících aukce. Toto opatření vede ke zvýšení jistoty, že na zadané období proběhne bezpečně dodávka soutěžené komodity, neboť omezuje možnost cenových spekulací na straně dodavatelů.

V neposlední řadě se PXE vyznačuje absolutní transparentností.

Dodavatelé

Na burze PXE působí v současné době čtrnáct renomovaných dodavatelů, kteří kromě obchodování na velkoobchodním trhu jsou oprávněni k obchodování i na trhu konečných zákazníků.

Kontakt

Jolana Slifková

Burzovní dohodce

Jaroslav Severin

Výhradní zástupce PXE

Taťána Formanová

Výhradní zástupce PXE

David Kučera

Generální sekretář

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s.